Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

Дробометна камера с осем турбини

Предназначение: камера за почистване на стабилизатори и листа ламарина.

техническо описание на съоръжението

  • турбини
  • вентилатор
  • елеватор
  • задвижване на вътрешните валове
  • шнек за изваждане на дробинките
  • въздушен душ за промиване на дробинките.
  • вибросито
  • циклон за отделяне на праха.
  • вътрешно покритие на работната камера – манганова стомана.
  • ротационни четки за измитане на дробинките останали върху ламарината.