Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

Лентоотрезни машини

автоматични и полуавтоматични хоризонтални лентоотрезни машини за право рязане и рязане под ъгъл, с паралелно водене на лъка.

лентоотрезна машина за автоматично рязане на пакет от тръби.

хидравлично подаване на лентата.

хидравлични менгемета (предно изадно подвижно).

без ограничение на броя нарязани парчета.

ръчно задвижване и подаване в задния край.

двигател с инверторно управление на скоростта.