Поръчкови машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

Линии за дробометно почистване

  • бластиращи машини за почистване на детайли
  • дробометни машини за почистване на тръби и профили
  • дробометни машини за почистване на листова стомана