Поръчкови машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

Линии за производство на пресовани евро палета

технологично оборудване:

  • дробилка
  • мелница
  • сушилен комплекс
  • обезпрашител
  • подгряваща камера за един пресов участък
  • пресов участък .
  • матрица