Поръчкови машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

Машини за разфасоване на течности

  • платформена везна от 0 до 20 кг.
  • специализиран клапан с пневмо управление.
  • зона за затваряне на опаковката с двустепенно притискане.
  • ролков път с една подвижна настройваема стена за различни габарити опаковка.
  • ролкова рампа.
  • пневмо цилиндри за придвижване на опакования материал
  • настройка на клапана и затварящия механизъм според габаритите на опаковката.
  • контролер с дисплей за настройка на количествата.