Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

CNC МАШИНИ

CNC машини

CNC машините намират широко приложение в различни отрасли на производството

- В дървообработката - за разкрояване на плоскости, за гравиране, фрезоване, разпробиване, профилиране.

- При обработката на къмък - за разкрояване, гравиране, фрезоване.

- При обработката на стъкло.

- В металообработката - за рязане и разкрояване на листов материал, могат да бъдат плазмени, газови или смесени; с един или повече газови бренера или плазмотрона.

Индустриални машини и съоръжения разработва всеки проект за машина по зададени от клиента параметри.  

Машините са с 18-месечна гаранция. Производителят предлага след гаранционно сервизно обслужване.