Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

РОТАЦИОННО БЛАСТИРАЩИ МАШИНИ

РОТАЦИОННО БЛАСТИРАЩИ МАШИНИ

са предназначени за почистване на количества от 100 до 1000 кг.  С или БЕЗ използване на добавъчни материали

работят с ниски нива на шум