Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕВРО ПАЛЕТИ

ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕВРО ПАЛЕТИ

Предназначение: Напълно автоматизирано, екологично чисто, производство на евро пелети от биомаса, дървен материал, изрезки, смесен отпадъчен дървен материал.

Линиите за производство на ево палети включват:


  • ЦЕПАЧНА МАШИНА
  • ДРОБИЛКА 
  • МЕЛНИЦА
  •  СУШИЛЕН КОМПЛЕКС, включва: горелка, горивна камера, циклон с бункер, вентилатор, разпределител, искроуловител, утаител
  • СУШИЛЕН КОМПЛЕКС за дълбоко изсушаване  
  • ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА С МАТРИЦА
  • БЛОК ГОРЕЩО МАСЛО
  • ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И БУФЕРНИ СЪДОВЕ

Линиите са с 24-месечна гаранция. Производителят предлага след гаранционно сервизно обслужване.