Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

ДРОБИЛКИ ЗА ДЪРВЕН ЧИПС

ДРОБИЛКИ

Индустриални машини и съоръжения поизвежда Дробилки, Шредери, Мелници с предназначение: едро, средно и дребно раздробяване/смилане на дървен материал,трупи, изрезки, талаш, трина, сено, слама, слънчогледови люспи и други суровини и материали.
Могат да бъдат статични, като част от производствени линии или мобилни в зависимост от необходимостта и съобразно удобството в работата на клиента.

Производителността на машините и качеството на готовите продукти са съобразени с изискванията на европейските стандарти за качество.

Капацитета на производителност на машините може да бъде от 250кг/ч до 3000кг/ч. готов продукт.

Машините са с 18 месечен гаранционен срок. Производителят предлага след гаранционно сервизно обслужване.