Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

ХИДРАВЛИЧНИ ЦЕПАЧКИ

Индустриални машини и съоръжения изработва хидравлични цепачни машини за дърва, подходящи за нацепване на трупи и с много голям диаметър.

Цепачките могат да се използват самостоятелно като мобилни машини за нацепване на дървени трупи, както и като част от  производствени линии, където работният им капацитет е съобразен с производителността на цялата линия.