Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

ПЕЛЕТИРАЩИ ПРЕСИ

ПЕЛЕТИРАЩИ ПРЕСИ

Пелетиращи преси или машини за производство на пелети и гранули се използват като самостоятелни или като част от производствени линии за преработка на различни видове суровини – биомаса, дървесен чипс, трици, слама, сено, трина, слънчоглед, за пелетиране или гранулиране при рециклиране на суровини и други.

Производителността на машините и качеството на готовите продукти са съобразени с изискванията на европейските стандарти за качество.

Капацитета на производителност на машините може да бъде от 250кг/ч, 500 кг/ч, 750 кг/ч, 1000 кг/ч. готов продукт.