Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

РОБОТИЗИРАНИ ЛИНИИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Линии за роботизирано заваряване на метални греди - предназначени  за заваряване на съставни метални сечения с променлива геометрия.
Могат да бъдат комплектовани с телоподаващи заваръчни устройства или агрегати за подфлюсово заваряване.

Специализирани робот-манипулатори

  • Робот-манипулатор за челосване крайните навивки на пружини
  • Робот-манипулатор за тестване и затваряне на платки в кутия
  • Робот-манипулатор за заваряване на бойлери