Индустриални машини и съоръжения

www.industrialmachinery.eu

Телефон:
 0879 352 117

Адрес:
гр. София,  ул. Одеса №36

Проекти

РОБОТИЗИРАНИ ЛИНИИ С СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предназначение: 

  • Линии за роботизирано заваряване на метални греди, предназначени за заваряване на съставни метални сечения с променлива геометрия, възможно е комплектоване с телоподаващи заваръчни устройства или агрегати за подфлюсово заваряване.

Специализирани робот-манипулатори

  • Робот-манипулатор за челосване крайните навивки на пружини
  • Робот-манипулатор за тестване и затваряне на платки в кутия
  • Робот-манипулатор за заваряване на бойлери
 

Линии за дробометно почистване на листова ламарина и профилни греди

Предназначение: Методът дробоструене е предназначен за почистване преди боядисване от ръжда и масло на черни, неръждаеми и цветни метали. Методът се прилага преди нанасяне на антикорозионна защита и пожароустойчиво покритие на стоманени строителни конструкции.  

Линии за производство на пелети

Предназначение: производство на пелети от дървен материал, изрезки, талаш, трина, сено, слама, слънчогледови люспи и други суровини и материали.

ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕВРО ПАЛЕТИ